برای تغییر رویه ی مبل خرید پارچه به عهده ی مشتری است یا متخصص؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

خرید پارچه با مشاوره متخصص انجام بشه مسلما خیلی بهتره سلیقه ی مشتری و تجربیات متخصص میتونه باعث بشه نتیجه خیلی بهتر باشه

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸