تا حالا دوباره رویه کوبی کردیم راحتیامونو ولی میخ از مبلام میزنه بیرون نمی دونم دیگه چیکارش کنم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

دلایل مختلفی میتونه داشته باشه و حتما باید بررسی بشه اما احتمالا کار با کیفیت مناسبی انجام نشده

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸