دلیل تغییررنگ پنجره های upvc در گذر زمان چیست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

مهمترین دلیل تغییر رنگ پنجره ها استفاده نکردن مواد اولیه میباشد.واستفاده کردن از ضایعات چندین پروفیل هست

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸