روی میز وسط هال رو شیشه بندازم بهتره یا روکش ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

شیشه دوام میز بیشتر میشه ولی شکستنیه روکش باید حتمان رنگ بشه واگه یه گل معرق بشه وسط میز خیلی زیبا میشه

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق