فاکتور های موثر بر هزینه نصب پنجره دوجداره کدام اند ؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
58 کار در سنجاق

فاکتور های موثر عبارتند از : کیفیت در تولید پنجره که به چه شکلی ساخته شده ، آیا با دستگاهای تمام اتوماتیک تولید شده یا بصورت زیرزمینی در مغازه های سطح شهر ساخته شده است ما درب کارخانه مون جهت بازدید مشتریان عزیز همیشه باز میباشد ، فاکتور بعدی در خصوص ساخت شیشه دوجداره میباشد که گاز داشته باشد یا نه ، در این مورد هم جهت بازدید مشتریان عزیزمون جهت بازدید از تزریق گاز مشکلی نداریم ، و مهمترین فاکتور در بخش صنعت ما که اگر ناقص انجام شود تمام تولیدات رو با هر متریالی زیر سئوال میبرد بخش تخریب و نصب و آبندی در و پنجره ها میباشد ما در این صنعت تجربه ۳۵ ساله در خصوص بازسازی و تولید داریم

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
12 کار در سنجاق

مهمترین فاکتور نصب پنجره عایق بندی میباشد.بادخور از هر طرف ۵ میل تزریق فوم و بعد آبندی با چسب سیلیکون.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸