فروشنده میگه مبلمان از چوب گردو ساخته شده از کجا می شه فهمید که واقعا گردوه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
6 کار در سنجاق

تشخیص چوب گردو راش وچوبهای دیگر توسط کارشناس هستش و برای مشتری کار ساده ای نیست

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸