مبل فنری داریم که وسطش گود شده میشه تعمیر کرد یا باید مبلمونو عوض کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

فنرها به راحتی قابل تعویض هستن و میشه مبل رو تعمیر کرد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸