مبل چرمی پوسته شده میشه تعمیر کرد یا باید عوض کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

چرمی که پوسیده شده باید حتمان عوض بشه اگه دسته ها پوسیده شده میشه فقط چرم دسته رو عوض کرد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق