میشه فقط درای کابینت رو عوض کرد و نو کرد؟کیفیت کار خوب میشه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بله میشود فقط درب های کابینت را عوض کرد و اگر بدنه ها سالم باشد کیفیت کار خوب میشود

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸