میشه مبل چرمی رو رویه کوبی با پارچه کرد که دیگه چرم نباشه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

بجای چرم حتمان میشه پارچه استفاده کرد که دیگه هیچوقت پوسته نشه

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق