نصب پنجره UPVC، دو جداره چند روز زمان میبرد؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
58 کار در سنجاق

ما تا تعداد ۵۰ عدد پنجره را در روز آمادگی تخریب و نصب داریم پنجره های زیر ۱۰ عدد رو تا سه ساعته نصب میکنیم و هر تعدادی که پنجره باشد از روز بعد از اندازه گیری ۵ روزه تحویل میدیم

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

نصب پنجره های بازسازی یکروزه انجام میگردد.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸