پنجره های ریلی و کشویی برای چه مکان هایی مناسب تر اند؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
12 کار در سنجاق

پنجره های ریلی برای جاهای کوچک که فضای بازشو برای لولایی ندارد.و این که از لحاظ عایق ضعیف هستند.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸