چرا رنگ پنجره های UPVC ما دچار تغییر شده است؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
11 کار در سنجاق

در برخی پروفیلهای در و پنجره upvc به دلیل مواد اولیه نامطلوب و کمبود تثبیت کننده های رنگی باعث تغییرات رنگی و خراب شدن پروفیل در مقابل اشعه ماورائ بنفش رخ میدهد.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
66 کار در سنجاق

دوعامل باعث تغییر رنگ پروفیل upvcمیشود عدم تطابق فرمولاسیون اقلیمی منطقه و دیگر آلودگی محیطی اکثرا بر اثرعدم نظافت پروفیل مخصوصا هنگام جداکردن برچسب پروفیل ایجاد میشود دلایل اصلی تغییر رنگ می‌باشد انتخاب پروفیل مطابق با اب و هوای سخت و نظافت پروفیل از بروز این اتفاق جلوگیری مینماید.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷