چه طور بفهمیم کابینت ساز های گلاس ایرانی استفاده کرده یا خارجی؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای تشخیص گلاس ایرانی با گلاس خارجی کافی است که لوگوی شرکت تولید گلاس خارجی را که در پشت آن قرار دارد، لمس کنید . لوگو شرکت خارجی به صورت برجسته می باشد.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸