تهران - تهران

22 قنادی در تهران

برای ثبت سفارش کیک و شیرینی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

کیک و شیرینی در بازار تهران با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

15000تومان
کمینه قیمت
25000تومان
متوسط قیمت
160000تومان
بیشینه قیمت
کیک و شیرینی

هزینه کیک و شیرینی در تهران چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه کیک و شیرینی