نصب و تعمیر آنتن دیجیتال

نصب و تعمیر آنتن دیجیتال در دماوند

همه متخصصین احراز هویت شده اند

نصابان آنتن دیجیتال در دماوند

تصویر پروفایل قاسم درفکی

قاسم درفکی

4 کار در سنجاق

مطب درکاج
بستن سیم های ارت از چاه به جعبه
کار مهرآباد درنوده

نصب و تعمیر آنتن دیجیتال در بازار دماوند با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نصب و تعمیر آنتن دیجیتال در بازار دماوند
800,000تومان
بیشینه قیمت
300,000تومان
متوسط قیمت
80,000تومان
کمینه قیمت

هزینه نصب و تعمیر آنتن دیجیتال در دماوند چقدر است؟