حمل نخاله

حمل نخاله در رودهن

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

تصویر پروفایل علی کولیوند

علی کولیوند

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
استخر
تصویر گالری
تصویر پروفایل محمد محمدی

محمد محمدی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل امیررضا قادری

امیررضا قادری

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مهدی رضائی

مهدی رضائی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر پروفایل توحید کوشکی

توحید کوشکی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل سجاد احمدی

سجاد احمدی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل بهمن دولتی

بهمن دولتی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل امین موکلانی

امین موکلانی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مهدی یزدانی راد

مهدی یزدانی راد

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمد شرفی

محمد شرفی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر پروفایل هادی صداقت

هادی صداقت

تعداد نظر: 0

حمل نخاله در بازار رودهن با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت حمل نخاله در بازار رودهن
800,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
350,000تومان
کمینه قیمت

هزینه حمل نخاله در رودهن چقدر است؟