داربست و کفراژ

داربست و کفراژ در محمودآباد نمونه

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

اجراکاران داربست در محمودآباد نمونه

تصویر پروفایل

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر پروفایل محسن بابایی

محسن بابایی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل داربست بندی

داربست بندی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مهرداد راستگو

مهرداد راستگو

تعداد نظر: 1

تصویر گالری

داربست و کفراژ در بازار محمودآباد نمونه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت داربست و کفراژ در بازار محمودآباد نمونه
3,500,000تومان
بیشینه قیمت
2,500,000تومان
متوسط قیمت
2,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه داربست و کفراژ در محمودآباد نمونه چقدر است؟