سنگ کاری

نماکاری ساختمان در آمل

27 سنگ کار در آمل

سنگ کاری در بازار آمل با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت سنگ کاری در بازار آمل
500,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
60,000تومان
کمینه قیمت

هزینه سنگ کاری در آمل چقدر است؟