جوشکاری

نتایج جستجوی جوشکار روزمزد در اردبیل

جوشکاران در اردبیل

جوشکاری در بازار اردبیل با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت جوشکاری در بازار اردبیل
1,300,000تومان
بیشینه قیمت
250,000تومان
متوسط قیمت
90,000تومان
کمینه قیمت

هزینه جوشکاری در اردبیل چقدر است؟