رفع اتصالی

برقکاران رفع اتصالی در بندرعباس

همه متخصصین احراز هویت شده اند

68 برقکار در بندرعباس

رفع اتصالی در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت رفع اتصالی در بازار بندرعباس
900,000تومان
بیشینه قیمت
400,000تومان
متوسط قیمت
150,000تومان
کمینه قیمت

هزینه رفع اتصالی در بندرعباس چقدر است؟