گچ کاری و گچبری

استخدام گچ کار در بوشهر

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

گچکاران در بوشهر

گچ کاری و گچبری در بازار بوشهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار بوشهر
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در بوشهر چقدر است؟