نصب پارکت

نصابان پارکت در دماوند

نصابان پارکت در دماوند

تصویر پروفایل ناصر صحراگرد

ناصر صحراگرد

3 کار در سنجاق

پایان کار
نصب چوب ترمو شروع کار   نوشهر  انارور

نصب پارکت در بازار دماوند با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نصب پارکت در بازار دماوند
300,000تومان
بیشینه قیمت
190,000تومان
متوسط قیمت
70,000تومان
کمینه قیمت

هزینه نصب پارکت در دماوند چقدر است؟