logoسنجاق

در محمد شهر

محمد شهر

سمپاشی گیاهان و باغ در بازار محمد شهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت سمپاشی گیاهان و باغ در بازار محمد شهر
250,000تومان
بیشینه قیمت
180,000تومان
متوسط قیمت
60,000تومان
کمینه قیمت

هزینه سمپاشی گیاهان و باغ در محمد شهر چقدر است؟