logoسنجاق

در مشهد

مشهد

سمپاشی گیاهان و باغ در بازار مشهد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت سمپاشی گیاهان و باغ در بازار مشهد
250,000تومان
بیشینه قیمت
180,000تومان
متوسط قیمت
60,000تومان
کمینه قیمت

هزینه سمپاشی گیاهان و باغ در مشهد چقدر است؟