گچ کاری و گچبری

استخدام گچ کار در نوشهر

همه متخصصین احراز هویت شده اند

گچکاران در نوشهر

گچ کاری و گچبری در بازار نوشهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار نوشهر
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در نوشهر چقدر است؟