رفع اتصالی

برقکاران رفع اتصالی در همدان

همه متخصصین احراز هویت شده اند

40 برقکار در همدان

تصویر پروفایل مجتبی جعفری

مجتبی جعفری

10 کار در سنجاق

تصویر گالری
تصویر گالری
برش ونصب آنوآع  پنلی وهالوژن درابعاد مختلف

رفع اتصالی در بازار همدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت رفع اتصالی در بازار همدان
900,000تومان
بیشینه قیمت
400,000تومان
متوسط قیمت
150,000تومان
کمینه قیمت

هزینه رفع اتصالی در همدان چقدر است؟