تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن

نشت یابی لوله در همدان

همه متخصصین احراز هویت شده اند

20 تاسیساتی در همدان

تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن در بازار همدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن در بازار همدان
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
950,000تومان
متوسط قیمت
250,000تومان
کمینه قیمت

هزینه تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن در همدان چقدر است؟