طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه

کابینت سازان در پاکدشت

همه متخصصین احراز هویت شده اند

42 کابینت ساز در پاکدشت

طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه در بازار پاکدشت با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه در بازار پاکدشت
22,000,000تومان
بیشینه قیمت
8,000,000تومان
متوسط قیمت
4,500,000تومان
کمینه قیمت

هزینه طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه در پاکدشت چقدر است؟