ساخت و اجرای سقف کاذب

شرکت های سقف کاذب در کیش

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

14 سازنده سقف کاذب در کیش

تصویر پروفایل امین ناظری

امین ناظری

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل حسین بخشی

حسین بخشی

تعداد نظر: 0

نقاشی ساختمان بااکیپ مجرب درخدمت کیشوندان گرامی بااکیپ مجرب
بازسازی واحدهای قدیمی وغیره بااکیپ مجرب درخدمت کیشوندان گرامی بااکیپ م
کندکاری تشخیص ودرآوردن ریشه وسیمان وفاضلاب کشی دوباره بصورت کامل
تصویر پروفایل محمد خاشعی

محمد خاشعی

تعداد نظر: 0

ساخت و اجرای سقف کاذب در بازار کیش با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت ساخت و اجرای سقف کاذب در بازار کیش
1,000,000تومان
بیشینه قیمت
350,000تومان
متوسط قیمت
150,000تومان
کمینه قیمت

هزینه ساخت و اجرای سقف کاذب در کیش چقدر است؟