گچ کاری و گچبری

استخدام گچ کار در گلبهار

همه متخصصین احراز هویت شده اند

گچکاران در گلبهار

گچ کاری و گچبری در بازار گلبهار با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار گلبهار
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در گلبهار چقدر است؟