هزینه رنگ کاری مبل چقدر است؟

رنگ کاری مبل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

350000 تومان
کمینه قیمت
400000 تومان
متوسط قیمت
530000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به رنگ کاری مبل دارید؟

عوامل موثر بر قیمت رنگ کاری مبل

کارگاههای تعمیرکاری و رنگ کاری مبلمان هزینه های متفاوتی را در نتیجه نوع رنگ و مبلمانی که رنگ آمیزی می شود اعلام می کنند. البته هزینه به ازای هر واحد یا هر مبل برآوردمی شود. مثلا هزینه رنگ آمیزی برای هر مبل یک نفره بطور متوسط ۵۰۰۰۰ تومان و در موارد گران تر ۷۵۰۰۰ تومان است. آنچه که در سنجاق برای هزینه رنگ آمیزی کلی یک دست مبل ۷ نفره استاندارد دیده می شود بین 350000 تومان تا 530000 تومان متغیر است. 

هزینه رنگ آمیزی صندلی ناهارخوری هم خیلی متفاوت نیست و از چیزی حول و حوش ۳۵۰۰۰ تومان تا ۷۵۰۰۰ تومان به ازای هر صندلی تغییرمی کند.

این خدمت توسط متخصصین مبلمان ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

رنگ کاری مبل

از میان نظرها

مطالب مرتبط با رنگ کاری مبل

رنگ کاری مبلمان؛ چطور رنگ انتخاب کنیم؟
چگونه لوازم چوبی را مثل یک نقاش حرفه ای رنگ آمیزی کنیم
تعمیرات مبل: برای رنگ کاری مبل از چه نوع رنگی استفاده کنیم؟