سرویس کولر گازی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 150000 تومان

60000تومان
کمینه قیمت
150000تومان
متوسط قیمت
250000تومان
بیشینه قیمت
سرویس کولر گازی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی موارد متعددی را شامل می‌شود. اول اینکه نوع کولر که می‌تواند از انواع ۱۲ یا ۲۴ یا ۳۲ هزار و ... باشد میزان گاز مصرفی و در نتیجه هزینه شارژ را تعیین‌می‌کند. نکته دیگر اینکه یک سرویس کامل شامل خدمات مثل شستشوی فیلتر یا شستشوی کمپرسور هم می‌شود که هزینه انها نیز جداگانه محاسبه‌می‌شود. به اضافه اینکه معمولا سرویسکاران کولر گازی هزینه ایاب و ذهاب را هم به اجرت سرویس اضافه‌می‌کنند که البته در صورتی که کار بطور کامل انجام‌شود این هزینه بسیار پایین‌تر از میزان واقعی خود خواهدبود. قیمت پایه‌ی 60000 تومان برای یک بار شارژ گاز کامل برای پایین‌ترین نوع کولر است. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

سرویس کولر گازی