نصب دوربین مداربسته به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 200000 تومان

100000تومان
کمینه قیمت
200000تومان
متوسط قیمت
600000تومان
بیشینه قیمت
نصب دوربین مداربسته

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب دوربین مداربسته

نصب دوربین مداربسته یکی دیگر از خدماتی است که امکان ارائه قیمت دقیق بدون بازدید و کارشناسی محل غیرممکن است. میزان کار کابل‌کشی و نوع دوربین انتخابی توسط مشتری در کیفیت نیروی خدماتی نصاب و در نتیجه قیمت کار موثر هستند.

اجرت نصب دوربین مدار بسته که توسط متخصصین و از طریق سایت سنجاق به مشتری‌ها اعلام‌شده بعد از برآورد اولیه در بازدید از محل بوده و از 100000 تومان تا  600000 تومان متغیر است. بسیاری از خدمت‌دهنگان هزینه نصب را به صورت به ازای نصب هر دوربین ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ اعلام‌می‌کنند که البته این هزینه شامل اجرت کابل‌کشی و کارهای احتمالی دیگر نیست.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب دوربین مداربسته