رویه کوبی مبل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 2000000 تومان

1500000تومان
کمینه قیمت
2000000تومان
متوسط قیمت
4000000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشرویه کوبی مبل را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت رویه کوبی مبل

 بسیاری از ما با نو شدن سال و یا رفتن به خانه جدید، تصمیم‌می‌گیریم پارچه روکش مبلها را عوض‌کنیم تا هم جلوه‌ تازه‌ای به خانه ببخشیم و هم عمر مبل را بالا ببریم. این کاری است که در رویه کوبی‌ها انجام‌می‌شود. البته در بیشتر موارد پارچه مورد علاقه خود را از جای دیگری تهیه‌می‌کنیم و نصب و به اصطلاح رویه کوبی را به مبلساز می‌سازیم.