تعمیر در و پنجره آلومینیومی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
تعمیر در و پنجره آلومینیومی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت تعمیر در و پنجره آلومینیومی

 در و پنجره‌های آلومینیومی قدیمی گاهی دچار اشکالهایی می‌شوند که احتیاج به تعمیر و یا در مواردی تعویض پیدا‌می‌کنند. باز و بسته‌شدن کشویی باعث‌می‌شود گاهی ریل‌ها خوب کارنکنند و یا درزشان بخوبی بسته‌نشود.


برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

تعمیر در و پنجره آلومینیومی