نصب و راه اندازی UPS به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب و راه اندازی UPS را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب و راه اندازی UPS

نصب و راه‌اندازی UPS معمولا در پایان راه‌اندازی LAN انجا‌م‌می‌شود و هزینه اصلی آن بهای سخت‌افزار مورد نیاز است. قیمت سخت‌افزار بر اساس تعداد کامپیوترهای تحت‌پوشش UPS و همچنین میران ساعاتی که می‌توانند برق را تامین‌کنند متغیر است.