تعمیر آبگرمکن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 85000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
85000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشتعمیر آبگرمکن را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت تعمیر آبگرمکن

 محدوده دستمزد خدمات تعمیر پکیج و آبگرمکن که در سنجاق انجام‌شده‌اند طبیعتا به دلیل تفاوت حجم کار انجام‌شده، بسیار گسترده‌ است. به نظرمی‌رسد 85000 تومان می‌تواند تخمین مناسبی از هزینه‌ی رفع یک ایراد نسبتا جدی، به ما بدهد. مثل هر خدمت دیگری اینجا هم هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن لوازم مصرفی احتمالی است و صرفا اجرت تعمیرکار را شامل‌می‌شود. به عنوان مثال هزینه   30000تومانی تعمیر پیکج و آبگرمکن شامل موارد جزثی‌ مثل شستشو یا تعوض شمعک بوده و هزینه قطعه‌ جدید در آن لحاظ نشده‌است.

احتیاط

آبگرمن، پکیج و در کل لوازم خانگی از این نوع که با گاز شهری کارمی‌کنند، از حساس‌ترین موارد به هنگام انتخاب یک تعمیرکار هستند. لازم است در مرحله انتخاب سرویسکار احتیاط و دقت کافی به خرج داد و با بررسی سوابق و نمونه‌کارهای قبلی فرد متخصص از اتفاقات ناگواری که می‌تواند خطر جانی برای خانواده داشته‌باشد، جلوگیری کرد. 

نکته

لطفا در پایان کار حتما از تعمیرکار بخواهید که تمام مواردی که ایمنی خانه را به خطرمی‌اندازند، مورد بازبینی و تست نهایی قراردهد. بسیاری از سرویسکارها هم خودشان به این امر واقف هستند و به اصطلاح در پایان، کار را به مشتری تحویل‌می‌دهند.