شستشوی فرش و موکت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارششستشوی فرش و موکت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت شستشوی فرش و موکت