شستشوی مبلمان به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
60000تومان
بیشینه قیمت
شستشوی مبلمان

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت شستشوی مبلمان

شستشوی مبلمان توسط برخی شرکت‌های خدمات نظافت در محل و با استفاده از دستگاه‌های بخارشور و به اصطلاح بصورت خشک و تر انجام‌می‌شود. در اینصورت هزینه‌ای که برای ست‌های مبلمان ۵، ۷ و ۹ نفره دریافت‌می‌شود چیزی ما بین  40000 تومان تا 60000 تومان می‌باشد. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

شستشوی مبلمان