بازسازی به شیوه فنگشویی

تاریخ انتشار :‌ سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
بازسازی به شیوه فنگشویی

اگر به این قصد بازسازی میکنید که خانواده در حال رشد بوده و به فضای بیشتری احتیاج دارید، این توصیه ها را مد نظر قرار دهید:

 آشپزخانه به منزله ی قلب خانه است

در فنگشویی آشپزخانه را قلب خانه در نظر میگیریم. همچنین وضعیت آشپزخانه به برکت در خانه ارتباط دارد. اگر مدل جدید آشپزخانه نیاز به بازسازی دارد، حتماً از راهنماییهای فنگشویی در آن استفاده نمایید.

 فضاهایی یکسان برای فرزندانتان

فضای متوازنی را برای هر یک از اعضای خانواده در خانه اختصاص دهید. مثلاً اگر به دو اتاق خواب برای خانوادهی در حال رشد نیاز دارید، اتاق خوابهایی را ایجاد کنید که حدوداً هماندازه باشند. باید کاری کنید که فرزندان در عشق ورزیدن و مراقبت شما احساس برابری کنند و به خاطر اینکه اتاق یکی از دیگری بزرگتر است احساس نارضایتی نکنند.

 بهترین انتخاب برای رنگها

از باگوآ (هشت نماد) یا نقشهی انرژی فنگشویی منزل خود برای انتخاب بهترین رنگها استفاده کنید. میتوانید از فنگشویی برای رنگهای داخلی خانه و همچنین بهبود وضعیت نمای خارجی آن استفاده نمایید.

اشتباهات رایج در فنگشویی  خانه 

حتماً در بازسازی منزل از اشتباهات رایج اجتناب کنید . جلوگیری از اشتباهات راحتتر از صرف وقت، انرژی و پول برای درستکردن آنهاست. زمانی را صرف یادگیری اصول فنگشویی نمایید و آنها را در مدل جدید خانهی خود به کار ببرید.

به شما اطمینان میدهم که کل خانواده از این موضوع راضی خواهند شد!

۱۲ اشتباه فنگشویی که در بازسازی خانه که باید از آنها اجتناب کنید

در بازسازی خانه خود، فنگشویی باید با بیشترین توجه صورت گیرد. در صورتی که نسبت به نحوه تغییر جریان انرژی در منزل آگاهی نداشته باشید، اشتباهات فنگشویی به راحتی اتفاق میافتد.

نتایج یک فنگشویی بد در بازسازی به طرق مختلفی بروز پیدا میکند، از پیچیده کردن پویایی خانواده گرفته تا از بین رفتن برکت زندگی. این لیست اشتباهات رایج در فنگشویی بازسازی منزل را مطالعه کنید و حتماً از آنها اجتناب کنید.

بیاید با فنگشویی بد درِ جلویی در راستای درِ پشتی شروع کنیم.

فنگشویی بد: در جلو همامتداد با در پشتی

فنگشویی تماماً در مورد ایجاد یک جریان انرژی متوازن و هماهنگ در خانه است. همراستایی در جلویی با در پشتی و همچنین وجود دو یا چند در باعث کیفیت پایین انرژی فنگشویی مانند « شاچی» می شود.

پلکان روبروی در جلویی: فنگشویی بد

در صورتی که پلکان مستقیماً روبروی در جلویی باشد، انرژی فنگشویی به سرعت به سمت طبقه بالایی یا پایینی می رود و طبقه ی اصلی از تغدیه ی انرژی فنگشویی خالی می شود.

 فنگشویی بد:  آشپزخانه روبروی حمام

در صورتی که درِ حمام روبروی درِ آشپزخانه باشد، انرژیهای حمام (آزادی، پاکسازی، رها کردن، و غیره) با انرژیهای گرانبهای آشپزخانه (تغذیه، پخت و پز، گرما، عشق و حمایت) مخلوط می شود.

حمام در بالای اتاق خواب: فنگشویی بد

حمام در بالای اتاق خواب ایده خوبی برای فنگشویی نیست. یک عامل مهم برای راه حلهایی فنگشویی در چنین موردی شامل میزان استفاده از حمام در طبقه بالاست. در این رابطه مطالعه بیشتری داشته باشید.

اتاق خواب اصلی در بالای گاراژ: فنگشویی بد

اتاق خواب اصلی در بالای گاراژ ایده خوبی در فنگشویی نیست. اگر حس میکنید که خواب خوبی ندارید، توصیه میکنم که با یک متخصص فنگشویی در منطقه خود صحبت کنید، زیرا راه حلها مختص محیط و اطراف شماست.

فنگشویی بد: حمام بالای درِ جلویی

یکی از نگرانیهایی که ممکن است درباره فنگشویی یک منزل جدید یا منزل موجود داشته باشید درباره حمام در بالای درِ اصلی است. از آنجایی که درِ اصلی یک مسألهی مهم در فنگشویی است، آیا باید نگران خانهای باشید که حمام آن در بالای درِ اصلی است؟

فنگشویی بد: حمام روبروی درِ اصلی

دلیل بد بودن این مورد ساده است: انرژی جهانی یا «چی» از درِ جلویی وارد خانه میشود. اگر حمام روبروی در جلویی باشد، بیشترِ انرژی فنگشویی به راحتی از طریق حمام فرار میکند.

حمام در مرکز خانه: فنگشویی بد

از آنجایی که مرکز خانه حکم قلب آن را در فنگشویی دارد و به آن نقطهی «یین یانگ» نیز گفته میشود، معمولاً باید آن را باز، روشن و با حس زیبایی نگه دارید.

فنگشویی بد: راهرویی بلند و باریک

راهروی بلند و باریک در صورتی که به طور مناسب از آن مراقبت نشود، چیز بدی خواهد بود. دلیل آن اینست که انرژی انرژی راهروی بلند ترکیبی از «شا-چی» حمله ور و انرژی رو به زوال (سی-چی) خواهد بود.

انتخاب رنگهایی اشتباه در فنگشویی

رنگ در فنگشویی بیان یکی از ۵ المان فنگشویی است. بنابراین انتخاب رنگهای خوب برای مناطق خاصی از منزلتان امری مهم است (مگر آنکه تمام خانه را با یک رنگ خنثی رنگ آیزی کنید). مثلاً استفاده از رنگهای آبی یا سیاه قوی در قسمت جنوبی منزل و یا قرمز زیاد یا نارنجی تند در قسمت شرقی فنگشوییِ بدی خواهد بود. یاد بگیرید که چگونه با رنگ فنگشویی خوبی ایجاد کنید و از اشتباهات در بازسازی اجتناب نمایید. 

درهای کاملاً شیشهای جلویی 

از لحاظ انرژی همیشه به یک در قوی نیاز دارید، دری که دارای حضور و قدرتی است که انرژی قوی را جذب کرده و خانه را تغذیه کند و همچنین از ورود انرژیِ منفی جلوگیری نماید.

پلکان در مرکز خانه

به عنوان یک قانون کلی، وجود پلکان در مرکز خانه فنگشویی بدی به حساب می‌آید و بهتر است که از آن خودداری شود. اگر به خانه‌ای اثاث‌کشی کردید که دچار این موضوع بود، میتوانید از فنگشویی برای درمان آن استفاده کنید. اما اگر در حال بازسازی هستید و میخواهید پلکان را در مرکز قرار دهید، قطعاً توصیه میکنم که این کار را انجام ندهید.

عکس:  Sven Read on Unsplash


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات