راهنمای فنی لوله کشی گاز

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
راهنمای فنی لوله کشی گاز

مراحل لوله کشی گاز

1. لوله مناسب را خریداری کنید تا برای کارتان مناسب باشد. اغلب لوله های گاز 1.27  تا 3.81 سانتی متری بوده و لوله های تجاری بزرگ تر نیز گاهی اوقات در اندازه های 16 سانتی متر موجود هستند. در لوله های 1.27 تا 3.81 سانتی متری، این لوله ها در مقابل یک اتصال به اندازه 1.90 سانتی متر قرار می گیرد.

2. گاز خانه را قطع کنید. فلکه گاز در کنتور گاز خانه قرار گرفته و باید با یک چرخش یک چهارم کاملا قطع شود. قرارگیری فلکه در خلاف جهت عقربه ساعت نشانه خاموش بودن آن است. اما باید کنتور را نگاه کنید. در صورتی که عقربه حرکت نکند، جریان گاز قطع است.

3. با اتصال لوله های جدید که به دستگاه جدیدتان دسترسی داشته باشد لوله گاز را گسترش دهید.

  • با پدهای مخصوص سر لوله را ببندید. در این صورت هوا به آن وارد نمی شود. هرگز از چسب استفاده نکنید زیرا شل شده، به داخل لوله وارد شده و آن را قطع می کند.

  • با کشیدن لوله به داخل گاراژ یا انباری می توانید آن را از دیوار رد کنید و در این صورت کارتان آسان تر می شود. در این صورت مراقب خمیدگی های 90 درجه باشید زیرا در این صورت لوله سخت تر سفت می شود.

4. با لوله انعطاف پذیر انتهای لوله جدید را به وسیله وصل کنید. (این مورد در مکان های زلزله خیز ضروری است.) دستورالعمل نصب این لوله ها را بخوانید.

5. بررسی کنید تا ببینید هوا به لوله وارد نمی شود. روی هر لوله کمی آب و مایع شوینده بریزید، اگر حباب ایجاد شد، پس نشت وجود دارد. لوله را آنقدر سفت کنید که دیگر نچرخد. در صورت وجود نشت لوله را بررسی کرده و آن را سفت تر کنید. اگر باز هم نشت وجود داشت، لوله و اتصالات را تغییر دهید.

6. با چرخاندن فلکه به سمت لوله ورودی جریان گاز را وصل کنید. وسیله خود را روشن کنید تا از وجود جریان گاز مطمئن باشید.

هشدار

  • افراد مبتدی از عهده این کار برنمی آیند. اگر تا به حال با لوله گاز کار نکرده اید، از یک دوست مجرب بخواهید کارهای اولیه را برایتان انجام دهد.

  • از اندازه مناسب لوله اطمینان حاصل کنید تا جریان لازم برای روشن کردن وسیله ایجاد شود.

  • پیش از استفاده از وسیله باید از یک فشارسنج استفاده کنید تا سوانح آتی رخ ندهد.

نکات ایمنی لوله کشی گاز

 

  • در تمام شرایط باید جریان گاز را قطع کنید. همچنین باید از کلاهک های مخصوص لوله استفاده کرده و آن را ببندید. یک سمت لوله با کلاهک بسته شده و سمت دیگر به سمت کف، سپس به سمت بالا، فلکه و در نهایت به سمت وسیله مورد نظر جریان دارد.

  • با قطع کردن لوله اصلی از کنتور هم می توانید خط لوله گاز را آزمایش کنید. با نصب یک فشارسنج لوله را از هوا پر کنید. باید حدود 11.5 کیلوگرم هوا لوله را پر کند. با مایع شوینده و آب امکان نشتی لوله را بررسی کنید. در صورت عدم وجود نشت فشار را مجددا بررسی کرده و بگذارید یک شبانه روز بماند. در صورت عدم تغییر فشار نشت وجود ندارد. بهتر است یک متخصص فشار لوله را بررسی کرده و آن را تایید کند.

این مقاله ترجمه ای است از: How to Install a Gas Line
عکس:‌ André François McKenzie on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات