آیا تمام لکه های روی مبل توسط خدمات مبل شویی از بین میرود ؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
قالی شویی یسنا
قالی شویی یسنا
4 کار در سنجاق

پاک شدن لکه های روی مبلمان بستگی به عوامل زیادی همچون نوع لکه و مدت زمان گذشته از ایجاد شدن لکه دارد عمقی که در ان لکه به بافت پارچه مبل نیز نفوذ کرده بسیار مهم است . به طبع هرچه لکه کهنه تر باشد و در بافت پارچه نفوذ کرده باشد پاک کردن آن سخت تر خواهد بود اما در کل بیشتر لکه ها از بین میروند.

سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷