آیا تمام لکه های روی مبل توسط خدمات مبل شویی از بین میرود ؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
4 کار در سنجاق

پاک شدن لکه های روی مبلمان بستگی به عوامل زیادی همچون نوع لکه و مدت زمان گذشته از ایجاد شدن لکه دارد عمقی که در ان لکه به بافت پارچه مبل نیز نفوذ کرده بسیار مهم است . به طبع هرچه لکه کهنه تر باشد و در بافت پارچه نفوذ کرده باشد پاک کردن آن سخت تر خواهد بود اما در کل بیشتر لکه ها از بین میروند.

سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
sanjagh round logo

برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دریافت اپلیکیشن