منظور از مبل شویی (شستشو مبلمان) در محل چیست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
قالی شویی یسنا
قالی شویی یسنا
4 کار در سنجاق

منظور از شستشو در منزل این است که متخصصان مبل شویی به همراه دستگاه مخصوص مبل شویی در محل مورد نظر مشتری حاضر میشوند و بدون ریختن قطره ای اب با دستگاه دارای مکش قوی و فرچه مخصوص کل سطح مبل را شسته و کل لکه و تیرگی های رو سطح مبلمان را پاک میکنند

سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷