قیمت شست و شوی مبلمان بر چه معیاری محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
قالی شویی یسنا
قالی شویی یسنا
4 کار در سنجاق

برای شستشو ی مبلمان توسط شرکت های نظافتی در منزل قیمت اجنجام کار بستگی عواملی از جمله به جنس رویه ی مبل ( جنس پارچه) و نوع مبلمان اثر دارد و از طرفی دیگر مواد شستشو و شامپو های مبل شوی که برای کار استفاده میشوند نیز قیمت های متفاوتی دارد . همچنین تعداد چند نفره بودن مبل ها نیز فاکتور مهمی است . به همین دلیل قیمت واحدی را نمیتوان برای تمام مبل ها ارائه داد.

سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷