اکستنشن مژه زمان بارداری خطرناک نیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

اکستنشن مژه زمان بارداری خطرناک نیست؟اکستنشن مژه برای بارداری خطرناک نیست فقط اینکه چون مدت زیادی باید بخوابید و ممکنه هم خودتون خسته بشین هم اینکه مدت طولانی خوابیدن و اون هم طاق باز برای بچه ضرر نداشته باشه رو از پزشکتون حتما سوال کنید بعد تشریف بیارید:relaxed:

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸