اکستنشن مژه چند وقت دوام میاره؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

سه هفته الی یکماه یکبار نیاز به ترمیم داره البته باز هم به نگهداری شما بستگی داره و پوست های خیلی چرب زودتر مژه های اکستنشن هاشون میریزه و زمان ترمیمشون زودتر باید انجام بشه:wink:

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
5 کار در سنجاق

در صورت مراقبت صحیح و ترمیم های به موقع، حدود ۶ ماه دوام دارد.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸