ترتیب تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی به چه صورت است؟

2 پاسخ
-
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
4 کار در سنجاق

ابتدا فیلتر یک سپس فیلتر 2 و 3 بعد از شستشو و در مرحله چهارم فیلتر ممبران و در آخر فیلتر پست و مینرال یا 5 و 6 دقت کنیم حتما قبل از بستن ممبران فیلترهای 1و2و 3 را نصب و از شستشوی فیلتر 2و3 اطمینان حاصل کرده باشیم

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
120 کار در سنجاق

بهترين زمان تعويض فيلتر براي ٣ فيلتر پايين ٦ ماه فيلترهاي پست و مينرال ١ سال ميباشد ولي بازبستگي به ميزان مصرف اب والودگي اب دارد قابل ذكر هست زمان تعويض فيلتر ممبران در شرايط مختلف متغير است و هرچه فيلترهاي كربن مرغوبتر باشد ودر زمان معين تعويض شود عمر فيلتر ممبران بيشتر ميشود

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق