سختی آب مناسب و قابل قبول در خروجی دستگاه تصفیه آب چقدر است؟

2 پاسخ
-
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
689 کار در سنجاق

بهترين سختي براي اب بين ٤٠ تا ٥٠ ميباشد

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

اگر ملاک سختی آب را برمبنای بهترین نوع آب معدنی توزیع شده که 50/2 هست در نظر بگیریم معمولا در بعضی از دستگاها این میزان را تا 16 یا 20 هم پایین میاورند که خیلی نزدیک به آب مقطر میشود .اما به نظرم میزان سختی با درجه 50 قابل قبول تر است چون وقتی با درجه 15 یا25تحویل می دهیم و هرچه بیش تر از فیلتر ممبران استفاده میکنیم باعث میشود در ماههای بعد از عمر مفید آن زودتر زودتر کاسته شده و باعث از دست رفتن کیفیت آب شود. معمولا در اینحالت برای اینکه نشان دهند سختی آب را از مثلا 320 به 16 رسانده اند تا خریدار راضی تر باشد باعث میشوند تا در ماههای انتهایی سطح سختی اب از حد اب لوله کشی شهری هم بالاتر برود. لذا کنترل منظم ماهانه سطح سختی آب با درجه با اندازه گیری دقیق توسط متخصصین و نگهداشتن سطح سختی اب روی درجه 50 باعث استفاده یکنواخت و با کیفیت تر از آب تصفیه شده میشود.

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷