چطور بفهمم عمر فیلتر آب دستگاه تصفیه آب من تمام شده و باید آن را تعویض کنم؟

2 پاسخ
-
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
609 کار در سنجاق

زمان تعويض فيلتر مرحله دوم و سوم چون كربن بصورت اكتيو در مرحله دوم ميباشد وباعث ازاد كردن كلر از اب ميباشد توسيعه ميشود كه هر ٦ ماه فيلتر دوم و سوم تعويض شود چون كربن خاصيت خود را از دست ميدهد

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

اولا هر چه از زمان استفاده از فیلترها میگذرد TDS آب بالا میرود و میشود با ندازه گیری از سلامت عملکرد فیلترها مطمین شد .اما در مناطق مختلف میزان سختی آب متفاوت است و آنهم دلایل زیادی دارد که درحوصله این سوال نیست.از طرفی بدلیل عدم استاندارد بودن فیلترها معمولا فیلتر شماره یک با تغییر رنگ بیش از حد از سفید به قهوه ای تیره باید عوض شود که معمولا بعد از سه ماه این اتفاق میافتد سایر فیلترها نیز براساس میزان الودگی و سطح tds آب معمولا چهار تا شش ماه بیشتر فعالیت مفید ندارند و سایر فیلترها با تغییر مزه آب یا پایین آمد فشار آب خروجی یا عوض شدن طعم آب باید عوض شوند.اما براساس تجربه و بدلیل نداشتن استاندارد واحدفیلترها ، توصیه میشود فیلتر های 1و2و3 هر شش ماه و فیلتر های کامل هر یکسال یکبار تعویض شوند .زودتر از این موعد به صلاح هست اما دیرتر از آن خیر

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷